Artiklar

Uppfödare annonserar gratis

Uppfödare annonserar gratis

Numera är det är gratis för alla uppfödare att annonsera sin kennel på Hundstunden! Välkommen att registrera din kennel här

Hundstunden, Hundstunden -- 2015-01-05

Testa varför din hund kissar/bajsar inomhus

Genom att besvara frågorna kan du få fram den troligaste orsaken varför din hund förorenar inomhus.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-27

Rumsren - Hundens utveckling och naturliga beteende

Rumsren - Hundens utveckling och naturliga beteende

Om hundens utveckling och naturliga beteende då det gäller urinering och avföring.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-27

Rumsren - Hur ofta hundar kissar/bajsar

Rumsren - Hur ofta hundar kissar/bajsar

Hur ofta behöver en hund rastas?

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-26

Problem med rumsrenhet

Problem med rumsrenhet

Hur kommer det att en del valpar blir rumsrena redan vid 8 veckors ålder, medan andra hundägare får jobba med sin hund betydligt längre tid. Och vissa hundar verkar aldrig bli rumsrena. Vilka möjliga bakomliggande orsaker finns det? Det försöker vi ge svar på i vår artikelserie om problem att få hunden rumsren.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-25

Problem med rumsrenhet - Medicinska orsaker

Om hunden har problem med att vara rumsren måste man låta veterinärundersöka hunden! Hunden kan vara sjuk och att den inte är rumsren kan vara symptom på flera olika sjukdomar. Låt en veterinär undersöka hunden. Är det är ett medicinskt problem måste det behandlas.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Inkontinens

Inkontinens

Vid inkontinens läcker hunden urin eller avföring utan att den kan förhindra det och skall bedömas av veterinär.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Medicinska orsaker till att hunden kissar inne

Om hunden har problem med att vara rumsren måste man låta veterinärundersöka hunden! Hunden kan vara sjuk och att den inte är rumsren kan vara symptom på flera olika sjukdomar. Låt en veterinär undersöka hunden. Är det är ett medicinskt problem måste det behandlas.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Inkontinens - Slutningsmuskulaturen är förslappad

Inkontinens - Slutningsmuskulaturen är förslappad

Inkontinens innebär att hunden läcker urin utan att den kan förhindra det och skall bedömas av veterinär. Det skall dock inte förväxlas med andra medicinska orsaker.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Urininkontinens orsakad av missbildning

Urininkontinens orsakad av missbildning

Urininkontinens innebär att hunden läcker urin utan att den kan förhindra det. Det är små mängder i taget som läcker ut. Om hunden har haft problemen sedan valptiden kan det bero på ett medfött fel.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Medicinska orsaker till att hunden bajsar inne

Medicinska orsaker till att hunden bajsar inne

Om hunden har problem med att vara rumsren måste man låta veterinärundersöka hunden! Hunden kan vara sjuk och att den inte är rumsren kan vara symptom på flera olika sjukdomar. Låt en veterinär undersöka hunden. Är det är ett medicinskt problem måste det behandlas.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Problem med rumsrenhet - Hunden rastas inte i tid

Problem med rumsrenhet - Hunden rastas inte i tid

Om man har problem med att hunden inte är rumsren kan det bero på att hunden inte blir rastad tillräckligt ofta.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Hunden föredrar/undviker vissa underlag

Hunden föredrar/undviker vissa underlag

Om man har problem med att hunden inte är rumsren kan det bero på att hunden föredrar att kissa/bajsa på vissa speciella underlag.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Problem med rumsrenhet - Ångest/Separationsångest

Problem med rumsrenhet - Ångest/Separationsångest

En del hundar klarar inte av att vara ensamma. Hunden upplever då en stor ångest så att den kissar eller bajsar inne.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Inte rumsren - Markeringsbeteende?

Inte rumsren - Markeringsbeteende?

En del hundar har ett markeringsbeteende som gör att de inte är rumsrena. Vanligast är att hundar markerar med urin men de kan också markera med sin avföring. Markeringen i sig är helt naturlig men det blir inte så trevligt om hundar sysslar med det inomhus.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Problem med rumsrenhet - Underkastelsebeteende

Problem med rumsrenhet - Underkastelsebeteende

Hundar som kissar inne i närheten av människor eller hundar kan göra detta för att visa underkastelse.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Problem med rumsrenhet - Exalterad

Problem med rumsrenhet - Exalterad

En del hundar kissar på sig när de är väldigt glada och exalterade.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Rumsrenhet - Rädsla för att kissa/bajsa ute

Rumsrenhet - Rädsla för att kissa/bajsa ute

Om man har problem med att hunden inte är rumsren kan det bero på att hunden är rädd utomhus. Det kan handla om skrämmande ljud eller något den ser. Hunden vill i sådana fall in så fort som möjligt och då kommer 'olyckorna' att hända inomhus.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Problem med rumsrenhet - Söker uppmärksamhet

Problem med rumsrenhet - Söker uppmärksamhet

En del hundar söker uppmärksamhet från sin ägare genom att kissa eller bajsa inomhus.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Hunden är inte tränad för att vara rumsren

Hunden är inte tränad för att vara rumsren

Vanligaste orsaken till att hundar kissar eller bajsar inomhus är att de inte lärt sig att bli rumsrena. Men har man problem med rumsrenheten ska man kontrollera att hunden inte har några medicinska problem.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Träna hunden att bli rumsren - Del 1

Träna hunden att bli rumsren - Del 1

Läs här om hur du får hunden rumsren. Träningen är skriven för valp men fungerar också på vuxna hundar. Del 1.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Träna hunden att bli rumsren - Del 2

Träna hunden att bli rumsren - Del 2

Läs här om hur du får hunden rumsren - Del 2

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Vanliga misstag vid rumsrenhetsträningen

Vanliga misstag vid rumsrenhetsträningen

Om hunden inte blir rumsren kan det bero på felaktig inlärning. Här finns några exempel på vanliga misstag.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Problem med rumsrenhet - Individuella skillnader

Problem med rumsrenhet - Individuella skillnader

Hur fort hunden blir rumsren beror till största delen av hur nitiskt ägaren klarar av att sköta träningen. Men det finns stora individuella skillnader mellan olika hundar.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Problem med rumsrenhet - Vädret

Problem med rumsrenhet - Vädret

Vädret kan påverka hur mycket hunden uppskattar att göra sina behov ute.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Problem med rumsrenhet - Avlägsna rum

Problem med rumsrenhet - Avlägsna rum

En del hundar trippar iväg och uträttar sina behov i avlägsna rum...

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Dåliga upplevelser - svårare att få hunden rumsren

Dåliga upplevelser - svårare att få hunden rumsren

Hundar som haft en dålig upplevelse i samband med att de kissat eller bajsat är ofta svårare att få rumsrena än andra hundar.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Alla artiklar om rumsrenhet

En översikt över alla våra artiklar om rumsrenhet

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-24

Allmänt om rumsrenhet

Möjliga orsaker att hunden inte blir rumsren. Med länkar till andra artiklar.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-09-23

Därför blir vita hundar vita

Därför blir vita hundar vita

Ungefär hälften av alla hundar visar någon form av vita tecken som kan variera från få vita tecken hos berner sennerhunden till extrem vit färg hos dalmatiner och vit boxer. Men varför har hundar så ofta vita tecken och hur kan vi förklara hur de bestäms genetiskt? Detta har forskare från SLU, Uppsala universitet och Broad Institute spridit nytt ljus över i en artikel som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLoS One.

SLU, SLU -- 2014-08-15

Svensk hybrid mellan varg och hund - en myt

Svensk hybrid mellan varg och hund - en myt

Det går rykten om att vargstammen innehåller hybrider mellan hundar och vargar men omfattande studier från vargforskare på SLU och deras norska kollegor visar att det inte stämmer. – Vi har bättre genetisk information om den skandinaviska vargpopulationen än vad som finns om någon annan vild rovdjurspopulation i världen, säger Johan Månsson, forskare vid Institutionen för ekologi vid SLU.

SLU, SLU -- 2014-07-30

Varför äter hundar avföring?

Varför äter hundar avföring?

Osäkra hundar kan äta sin egen avföring för att dölja sin närvaro.
Valpar kan lära sig att äta avföring av vuxna hundar.

Etolog Kerstin Malm redogör för några teorier om varför hundar äter avföring.

Kerstin Malm, K. Malm Hundetologi -- 2014-03-07

Låg hormonhalt ger svår valpning

Låg hormonhalt ger svår valpning

För låga halter av hormonet prostaglandin kan vara orsak till att vissa tikar har för svaga värkar när de ska föda sina valpar. Behandling med oxytocin kan avsevärt förbättra tikens värkarbete.

SLU, Hundstunden -- 2014-02-03

Choklad – ett gift

Choklad – ett gift

Choklad är giftigt för flera djurarter. Bland annat hundar, katter och papegojor.

En hund kan utan vidare sätta i sig en giftig mängd choklad, så det klokaste är att förvara chokladen oåtkomligt från hundar. Men olyckor händer trots allt, och i denna artikel försöker vi ge klarhet i vad som händer om hunden ändå ätit choklad.

Hundstunden, Hundstunden -- 2014-01-01

Håll koll på algblomningen

Håll koll på algblomningen

Algblomning kan vara farligt för människor och djur. Speciellt giftiga är cyanobakterier som orskat dödsfall hos hundar.
I Östersjön finns speciellt gynsamma förhållanden för att cyanobakterierna ska blomma varje sommar. Så, håll koll på algblomningen innan du låter hunden bada och dricka ute. Den relativt kalla sommaren har dock hållit nere algblomningen.
SMHI visar spridningen i Östersjön här.

Hundstunden, Hundstunden -- 2013-06-01

Två nya raser registrerades under 2011

Två nya raser registrerades under 2011

Under 2011 registrerades det 7% färre hundar i SKK jämfört med året innan. Den största minskningen kan ses bland drivande raser som drever och hamiltonstövare. Men under året kom två nya raser till Sverige:

Hundstunden, Hundstunden -- 2012-02-23

4 nya raser registrerades 2010

4 nya raser registrerades 2010

Under 2010 registrerades det något färre (-1,4%) hundar jämfört med året innan. Några av dessa hundar var importerade och genom dem kom det fyra nya raser till Sverige.

Hundstunden, Hundstunden -- 2011-01-22

Mullehund - Learoys kärlek räcker till alla barn

Mullehund - Learoys kärlek räcker till alla barn

Först hjälpte Learoy matte genom en tung sjukdomstid. Nu hjälper han både utsatta barn och gamla på äldreboenden. Rottweilern Learoys pussar räcker till alla.

Kicki Biärsjö, Assistenthunden -- 2010-07-18

Här är raserna Danmark förbjudit

Här är raserna Danmark förbjudit

Danmark förbjöd ett antal hundraser i Juli i år, 2010. Pitbull-terriern var förbjuden sedan tidigare, men nu utökades alltså förbuds-listan med flera raser.

Hundstunden, Hundstunden -- 2010-07-05

4 nya hundraser registrerades under 2009

4 nya hundraser registrerades under 2009

Under 2009 registrerades 58712st hundar. Några av dessa hundar var importerade och genom dem kom det fyra nya raser till Sverige.

Hundstunden, Hundstunden -- 2010-02-06

1  2  Nästa  

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder