Hunden och människan

Hundägare får ett vänligare bemötande

Hundägare får ett vänligare bemötande

Hundägare har under lång tid vittnat om hundens positiva påverkan vid möten med främmande personer. Två forskare från Frankrike har nu undersökt sambandet närmare med hjälp av fyra olika experiment. Samtliga resultat visar att personer som möter en annan person med hund är mer hjälpsamma och tillmötesgående, än om de möter samma person utan hund. Det är tre gånger mer vanligt att få ett telefonnummer av en kvinna på gatan om en hund närvarade.

Manimalis, Hundstunden -- 2009-04-29

Besök på djurpark även bra för de vuxna

Besök på djurpark även bra för de vuxna

Besök på djurpark är alltid ett uppskattat äventyr för barnen. Nu har det visat sig att besöken har positiva effekter även för dem som är lite äldre. En japansk forskargrupp ville undersöka hur korta stunder med djur påverkar människans hälsa. De valde därför att genomföra mätningar på personer före och efter ett djurparksbesök. Bland de effekter som kunde uppmätas efter besöket fanns kraftigt sänkt blodtryck och minskad stress.

Pressmeddelande, Manimalis -- 2008-10-19

Psykologiska följder efter orkanen Katrina kartlagda

Psykologiska följder efter orkanen Katrina kartlagda

En ny amerikansk studie från University of Pennsylvania har fastställt ett samband mellan förlust av sällskapsdjur i en naturkatastrof och långvariga negativa psykologiska följder. Studien fann att de som skiljs från sitt sällskapsdjur i samband med en katastrof löper stor risk att drabbas av depression eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I studien ingick sextiofem djurägare som på olika vis drabbades av orkanen Katrina i USA 2005. Från Manimalis

Manimalis, Manimalis -- 2008-08-23

1  

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder