Annons

Umgänge med djur ger oss möjlighet till återhämtning vilket ökar vår livskvalitet och stärker oss både fysiskt och mentalt, säger Ulla Björnehammar ordförande i Manimalis. Den här studien understryker vilken viktig roll djur har i vårt samhälle idag.

 

Besök på djurpark även bra för de vuxna

Besök på djurpark är alltid ett uppskattat äventyr för barnen. Nu har det visat sig att besöken har positiva effekter även för dem som är lite äldre. En japansk forskargrupp ville undersöka hur korta stunder med djur påverkar människans hälsa. De valde därför att genomföra mätningar på personer före och efter ett djurparksbesök. Bland de effekter som kunde uppmätas efter besöket fanns kraftigt sänkt blodtryck och minskad stress.

Ett flertal studier har tidigare visat att kontakten emellan djur och människa resulterar i positiva fysiologiska och psykologiska effekter. Däremot har aldrig effekterna av ett besök på stadens djurpark studerats. Rie Fukada, Taketo Sakagami och Mitsuaki Ohta vid University of Azabu i Japan ville ge svar på frågan och konstruerade därför en undersökning vid Tama Zoological Park i Tokyo.

Studien genomfördes med hjälp av 81 besökare där medelåldern var 50,1 år. 31 av dessa personer var män och 50 var kvinnor. Innan försökspersonerna gick in på djurparken mättes deras puls och blodtryck. Därutöver togs ett salivprov för att mäta stressnivån hos försökspersonen och de fick svara på två frågeformulär som berörde deras allmänna hälsotillstånd. Väl inne på djurparken fick försökspersonerna röra sig helt fritt för att titta på de olika djuren. När de sedan lämnade parken togs samma prover igen. Efter besöket hade försökspersonerna ett väsentligt lägre blodtryck samt en lägre koncentration av stressmarkörer i saliven.

Även svaren från frågeformulären skilde sig åt. Efter besöket angav försökspersonerna att de kände sig mer positiva än vad de gjorde precis innan de gick in. Den övergripande slutsatsen som studien kommer fram till är att besök på djurparker har positiva effekter för personer i medelåldern, speciellt för dem som lider av stress.

 

Artikeln är skriven av MANIMALIS

 Manimalis är en ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på enskilda människor och samhället.

Läs mer om Manimalis på www.manimalis.se

        

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder