Annons

Choklad – ett gift

Choklad är giftigt för flera djurarter. Bland annat hundar, katter och papegojor.

En hund kan utan vidare sätta i sig en giftig mängd choklad, så det klokaste är att förvara chokladen oåtkomligt från hundar. Men olyckor händer trots allt, och i denna artikel försöker vi ge klarhet i vad som händer om hunden ändå ätit choklad.

I kakao, som är en av beståndsdelarna i choklad, finns ämnet teobromin. Det är detta ämne som är giftigt för hundar. Teobrominet påverkar hjärtat, blodkärlen och det centrala nervsystemet.

Hur mycket choklad är farligt för hundar?

Det är svårt att räkna ut hur mycket teobromin som ingår i chokladen eftersom halten varierar. Ju mörkare choklad det är, desto större är förgiftnings-risken, eftersom denna choklad innehåller mer kakao och därmed också mer teobromin.

Mer än 20 mg teobromin/kg kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund.

I tabellen nedan kan du se var gränsen går till att hunden fått i sig en farlig mängd choklad.

Hundens
vikt:
Max-intag av
Ljus choklad
Max-intag av
Mörk choklad
5 kg 50 g 6 – 20 g
10 kg 100 g 12 – 40 g
15 kg 150 g 20 – 60 g
20 kg 200 g 26 – 80 g
25 kg 250 g 32 – 100 g
30 kg 300 g 40 – 120 g
35 kg 350 g 46 – 140 g
40 kg 400 g 52 – 160 g

Praliner och choklad-bitar med fyllning innehåller mindre choklad och hunden kan då äta ungefär dubbelt så stor mängd, utan att komplikationer uppstår.

OBS! Eftersom det tar lång tid för en hund att bryta ner teobromin, måste man vara medveten om att om hunden får mindre mängder choklad med täta mellanrum, kan detta också orsaka förgiftning.

Kontakta alltid veterinär, om du misstänker att din hund har fått i sig en farlig mängd choklad, eller om den har symtom.

Symtom

Symtomerna vid choklad-förgiftning visar sig efter 4 – 24 timmar. Det kan handla om kräkningar, diarré, oregelbunden puls, hjärt-klappning, flämtningar, darrningar, rastlöshet, kramper, buksmärtor, törst, inkontinens, riklig salivering och även koma. I allvarliga fall kan hunden få efterföljande skador på njurarna. Choklad-förgiftning kan leda till plötslig död.

Behanding

Om hunden nyligen ätit av chokladen, injiceras medel för att framkalla kräkning.

Medicinering av kol, dropp, lugnande/muskelavslappnande medel och hjärtmedicin ges också, beroende på hundens symtom.


Källa:
www.giftinformationscentralen.se
www.arningedjurklinik.se

        

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder