Annons

Dalbohunden


Var Sveriges enda inhemska, storvuxna ras.


Det var en stor och stark hund som kunde döda en varg…

Dalbohunden hade nog helt fallit i glömska, om det inte vore för Il Öhman som på 1950-talet samlade information om rasen. Dels genom att forska i äldre litteratur och dels genom intervjuer med gamla människor som mindes Dalbohunden.

’Dalbo’ betyder Dalslänning. Man anser att Dalsland är ursprungsområdet för Dalbohunden.

Dalbohunden var en stor, stark hund, och den användes som boskapshund.

Förr i tiden drev man nämligen sina boskapsdjur ut i skogarna för att beta. Men det var inte riskfritt. I skogarna fanns det gott om björn och varg, som kunde attackera husdjuren.

För att skydda sina djur hade man hunden till hjälp. Dalbohunden hade stor skärpa mot rovdjur, och varg i synnerhet. Det hände ofta att hunden dödade varg, men det hände också ibland att hunden själv dog i striden.

Ofta hölls hundarna i par, och de förseddes med spikhalsband som skydd mot rovdjurens bett.  

 Det största spikhalsband som påträffats i Sverige var 70 cm långt.

 

Man vet inget med säkerhet om Dalbohundens ursprung. Rasen kan ha kommit in till Sverige utifrån, men det är också möjligt att Dalbohunden utvecklades ur inhemska svenska raser.

Dock vet man att Dalbohunden fanns på 1600-talet, där den omnämns i en bok. I boken berömmer man Dalbohunden som vaktar boskap och attackerar rovdjur så effektivt att boskapen kan vara ute i vildmarken utan en mänsklig herde. 

Fram till 1800-talet var Dalbohunden allmänt spridd i Sydvästra Sverige, Dalarna, Värmland och gränstrakterna i sydöstra Norge. Men i början av 1800-talet börjar Dalbohunden försvinna. På 1820-talet har de begränsats så att de endast är spridda i Bohuslän, Dalsland och Västergötland.

1860 är rasen nästan utrotad. De exemplar som finns kvar används mestadels som vakthundar.

I början på 1900-talet görs ett par försök att rädda rasen genom att söka efter överlevande exemplar. Men det är för sent. Man konstaterar 1913 att rasen redan är utrotad. 

Varför blev då Dalbohunden utrotad? Orsakerna är flera.

  • Människan förde en grym kamp mot rovdjuren och försökte utrota dessa. Allt eftersom rovdjurens antal minskade, minskade också behovet av Dalbohunden.
  • På 1800-talet gick jordbruket framåt. De nya grödorna timotej och havre gjorde att man kunde ta foder i ordentlig mängd till sina djur och seden med att valla boskapen i skogarna upphörde.
  • Dessutom härjade en rabies-epedimi i Sverige 1854.
  • 1867 var ett stort hungersår där många svalt.

Under Il Öhmans arbete på 1950-talet hittade hon varken benrester eller fick tag på bilder på hundrasen, men 1971 kom några fotografier till hennes kännedom.

De var tagna i början av 1900-talet i Mellerud (Dalsland) och föreställde – Dalbohunden

 

Tiken Bella, En renrasig Dalbohund.

 

RASBESKRIVNING

Il Öhman gjorde denna rasbeskrivning över Dalbohunden utifrån de intervjuer och den litteratur hon hittade under sin forskning på 1950-talet. Då hon skrev detta hade hon alltså fortfarande inte sett några fotografier av Dalbohunden.

Helhetsintryck. Dalbohunden var storvuxen och smidig. Hans yttre antydde genom viss undersätsighet betydande styrka.

 Huvud. Brett med tydligt markerad pannfåra och stop. Nospartiet brett och ganska kort. Läpparna täckte ett kraftigt, korrekt bett utan att strama och utan att hänga.

 Ögon. Vanligen mörka, ganska stora. 

Öron. Medelstora med styv bas, öronspetsen hängande. Intet behäng.

 Hals. Kraftig, grov, meddellång.

 Bål. Ryggen tämligen lång, bål och bogar kraftiga 

Extremiteter. Benen grovt byggda, ofta försedda med sporrar. 

Svans.Lång, försedd med fana och buren i svag båge uppåt. 

Hårrem. Tät, sträv päls med god underull. Rygg, ben och hals med långa täckhår. 

Färg. Svart med ansikte, extremiteter och buk gulgrå, gul-bruna eller rödbruna. Enfärgat brun- eller gul-grå inmängd med mörkare strån. Sällan med vita tecken. 

Storlek. Boghöjd 75 – 80 cm, enstaka mindre exemplar 62 cm.

 

 

Fotot är daterat 22/6 1904.

 

Fotograf:

K.F. Karlsson, Mellerud

 

 

 Det fanns även fotografier på Bellas avkomma.

Hunden Frågen, Midsommardagen 1906.

 

 

Frågen var son till Bella. Troligtvis var Frågen inte renrasig, men under sin livstid ansågs han i alla fall vara en Dalbohund.

 

Fotograf: K.F. Karlsson, Mellerud

 

 

 

Det är en stor förlust att Dalbohunden försvann. Den var en viktig del i människornas liv förr.

Dalbohunden är antagligen förklaringen till hur vallgång kunde försiggå sida vid sida med de stora rovdjuren.

Utan hundens hjälp - hade människorna klarat sig då?

Och vad hade Dalbohunden betytt idag, om rasen hade räddats?

 Källa:

Hembygden 1955 – Vakt och Vige av Il Öhman

Hembygden, Dalsland 1976 – Bella och Frågen,

         Bildbidrag till kännedom om dalbohunden.  Il Öhman

www.moloss.com

Byggd och Natur 1 / 2008 Sveriges tolv hundraser

 

        

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder