Annons

Hundägare får ett vänligare bemö

Hundägare får ett vänligare bemötande

Hundägare har under lång tid vittnat om hundens positiva påverkan vid möten med främmande personer. Två forskare från Frankrike har nu undersökt sambandet närmare med hjälp av fyra olika experiment. Samtliga resultat visar att personer som möter en annan person med hund är mer hjälpsamma och tillmötesgående, än om de möter samma person utan hund. Det är tre gånger mer vanligt att få ett telefonnummer av en kvinna på gatan om en hund närvarade.

För att besvara frågan om hundar underlättar socialt samspel konstruerade forskarna Nicolas Guéguen och Serge Ciccotti, Université de Bretagne-Sud, fyra experiment. I de två första experimenten försökte en kvinna och en man, med och utan hund, samla in pengar till bussresan hem från ett köpcentrum. Det tredje experimentet undersökte huruvida personer vid en busshållplats var mer hjälpsamma med att plocka upp tappade mynt och i det fjärde experimentet prövades om kvinnor var mer benägna att ge sitt telefonnummer till personer med hund.

Resultaten från två första experimenten visade att fler personer ger pengar till hundägare än till dem som inte har hund. 360 slumpmässigt valda personer, jämt fördelade mellan könen, ingick i experimentet och i hälften av försöken närvarande en hund. Till kontrollgruppen utan hund gav 11,3 procent av försökspersonerna pengar, jämfört med hundgruppen där 35 procent av försöken resulterade i en gåva. Hundägarna fick i genomsnitt även större summor, 0.87 Euro jämfört med 0.63 Euro. Någon skillnad i bemötande beroende på kön kunde dock inte upptäckas.

I det tredje experimentet lät forskarna en person, med respektive utan hund, tappa mynt vid en busshållplats där en försöksperson väntade. Försöket upprepades 80 gånger och efter varje försök registrerades ifall försökspersonen hjälpte till att plocka upp mynten eller inte. När en hund närvarade hjälpte försökspersonen till i 87,5 procent av fallen, när ingen hund var närvarande var motsvarande siffra 57,5 procent.

I samband med det fjärde experimentet uppvaktades 240 slumpmässigt valda kvinnor mellan 18 och 25 år av en man. Kvinnorna, som promenerade ensamma på en gångväg, blev ombedda att lämna ut sitt telefonnummer med förevändningen att personerna skulle träffas vid ett senare tillfälle. När mannen hade en hund vid sin sida gav 28 procent av kvinnorna honom sitt telefonnummer, motsvarande resultat utan hund var endast 9 procent.

De två forskarna drar slutsatsen att hundar ökar den sociala interaktionen mellan människor och att främmande personer med en hund får mer bekräftelse från andra människor.

Forskarna menar även att experimenten visar att hundar har en positiv inverkan på mer intima sociala beteenden än vad som tidigare kunnat påvisas.

 

Artikeln är skriven av MANIMALIS

 Manimalis är en ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på enskilda människor och samhället.

Läs mer om Manimalis på www.manimalis.se

        

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder