Annons

Farligt halsband

Farligt halsband

Av Anders Hallgren

Det har kommit ett nytt halsband för träning av hundar. Upphovsman är Cesar Millan, mannen i TV serien från USA som gått i TV 4, på TV 4+ för närvarande. Det är ett stryphalsband som är konstruerat så att det stryper högt upp på halsen, alldeles bakom öronen.

Meningen med den placeringen är att det skall göra ont. Därtill är det tunt, så att det skall tränga in ordentligt.

Känsliga nerver

Runt halsen finns ett antal nerver som går ut från kraniet. Ju högre upp de sitter, desto mer ytligt ligger de. Längre ner på halsen är de skyddade av muskler, men högre upp, speciellt uppe bakom öronen, är de oskyddade.

En av dessa nerver, trigeminus, ligger relativt ytligt och grenar sig till tre ställen i hundens ansikte. Enligt den kände engelske hundpsykologen Roger Mugford använder man tryck mot denna nerv i kinesisk tortyr, eftersom det medför en så stark smärta vid tryck på den.

Muskler klämmer på nerver

Anita Lundin, Gnesta, är massageterapeut med specialisering på kraniosakral terapi och bioenergiterapi. Hon varnar för effekter på nerver när muskeltonusen blir för hög, det vill säga när muskler spänns på grund av påverkan av halsbandet i nacken, just där halsbandet kläms åt. Hon nämner speciellt kranialnerv 9 (Glossopharyngeal), kranialnerv 10 (Vagusnerven) samt kranialnerv 11 (Assesoriska nerven). Dessa tre nerver löper ut genom ett hål i skallbasen och löper sedan längs nackens sidor, framåt och nedåt.

Ju tunnare halsband desto farligare

Ett tunt halsband tränger naturligtvis djupare in i köttet – det är avsikten. Det blir då ”effektivare” i den meningen att det åstadkommer större smärta och hunden lyder följaktligen snabbare – av rädsla. Men risken för skador ökar också ju tunnare halsbandet är.

”Effektiv” placering

Man har sedan flera decennier sett att effekten av ryck i kopplet blir mycket starkare när man placerar halsbandet upp under öronen. Det är till exempel vanligt att hundar skriker till när man rycker i den placeringen – och det anses just vara för påverkan på den smärtkänsliga trigeminusnerven.

Det nya halsbandet som lanseras sitter konstant uppe under öronen och utgör hela tiden en potentiell risk för smärta, beroende på hur man handskas med kopplet.

Används vid problembeteende

Dessvärre så används ryck i det här halsbandet (eller halsband som flyttas upp bakom öronen) främst för att straffa hundar som har problembeteenden. Och det är effektivt för stunden, eftersom det gör så ont. Men folk som provar märker att det bara är tillfälliga effekter, som alltid när man försöker bli av med problem genom att straffa.

Den effekten som man ser på TV sitter inte i länge, om man inte fortsätter att utsätta hunden varje gång den gör utfall eller vad den nu gör. Det innebär att man måste utsätta hunden för upprepad smärta i dagar, veckor, månader, kanske år.

Det kallas för ”quick-fix” och medför en tillfällig effekt som alla okritiska blir så imponerade av att de inte uppfattar hundens smärta.

Orsakerna måste utredas

Bakom varje problembeteende finns en mängd orsaker, inte bara, som många felaktigt tror, att hunden är trotsig eller struntar i hundägarens vilja. Det är som ett isberg. Det man ser, problembeteendet, är bara symtomen, toppen på isberget. Men under isen finns mängder med orsaker som påverkar hunden. Kan du kartlägga dessa och åtgärda dem, behöver du ofta inte ens träna och bråka med hunden. Problemen försvinner när orsakerna försvinner.

Djurskyddslagen

Jordbruksverket har nu förbjudit användande av elhalsband och tagghalsband med hänvisning till djurskyddslagen. Då Cesar Millans halsband medför ännu värre smärta och dessutom risk för skador, får vi hoppas att detta går samma öde till mötes.

Det är dessutom fullständigt onödigt att ta till sådana redskap. Vi har så många andra sätt att träna på som inte gör illa våra hundar. Ju fler redskap du måste ta till, desto sämre är du som tränare. De bästa hjälpmedlen är ödmjukhet och inlevelseförmåga.

Expertutlåtande från hundskolor och instruktörsutbildare är viktiga

Vi behöver vara många som intygar farligheten med ovannämnda halsband och som detaljerat beskriver vad som händer och vilka psykologiska och fysiska skador som kan uppstå när använder det. Hur de passiviserar hundar och riskerar att göra dem hjälplösa, att man inte ska träna med smärta, att modern träning ser helt annorlunda ut och så vidare.

Syftet med en skrivelse där flera experter klargör riskerna med halsbandet är att påverka jordbruksverket att förbjuda det med hänvisning till att det kan förorsaka skada, smärta och att det finns alternativa träningsmetoder som är riskfria.

Järna, 23 juni 2008

Med vänliga hälsningar

Anders Hallgren
www.andershallgren.se

Referenser:

www.andershallgren.se
Hallgren, A. Ryggproblem hos Hund. Eget förlag, 1:a uppl. 1994, 2:a uppl. 2005.
Lundin, A. Personlig kommunikation. 2007

        

                                                                                                                Annons

------- Böcker -------

Klicka här för fler böcker...

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder