Annons

Psykologiska följder efter orkanen Katrina kartlagda

En ny amerikansk studie från University of Pennsylvania har fastställt ett samband mellan förlust av sällskapsdjur i en naturkatastrof och långvariga negativa psykologiska följder. Studien fann att de som skiljs från sitt sällskapsdjur i samband med en katastrof löper stor risk att drabbas av depression eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I studien ingick sextiofem djurägare som på olika vis drabbades av orkanen Katrina i USA 2005.

En av många svårhanterliga förluster vid en katastrof kanvara förlusten av ett sällskapsdjur. En ny amerikansk studie av Dr Melissa Hunt, Hind Al-Awadi och Megan Johnson från University of Pennsylvania slår fast att det finns ett samband mellan allvarliga psykologiska följder och förlust av sällskapsdjur vid naturkatastrofer. Studien visar att såväl separation vid evakuering som förlust av sällskapsdjur går att koppla till efterföljande depression eller PTSD. Studien visar även att för många innebär förlusten av sällskapsdjuret mer allvarliga psykologiska följder än förlusten av sitt hem.

Studien baserades på undersökningar av överlevande djurägare från stormen Katrina som drabbade New Orleans i augusti 2005.  De överlevande kategoriserades efter djurägande och hur boendet påverkades. 42 procent av urvalet var tvungna att överge sitt sällskapsdjur och 45 procent sitt hem. Därefter undersöktes vilka symptom de drabbade upplevt efter katastrofen. Av de som förlorat sina sällskapsdjur led samtliga av någon form av depression eller PTSD. Orsaken till utfallet är att ett tvunget övergivande av sällskapsdjur i samband med evakuering orsakar en så pass akut stress att den ger långsiktiga och negativa psykologiska effekter.

Sällskapsdjur är en viktig del av det amerikanska samhället. Idag har över 60 procent av hushållen ett eller flera sällskapsdjur. En stor del av de bilder som visade Katrinas verkningar direkt efter att den hade inträffat innehöll människor som sökte efter sina förlorade sällskapsdjur eller försökte bära dem till säkerhet. Sällskapsdjur ingår idag inte i några evakueringsplaner. Tidigare studier har visat att så många som 80 procent av dem som återvänder i förtid till evakuerade områden gör så i syfte att rädda sitt kvarvarande sällskapsdjur. Preliminära beräkningar över orkanen Katrinas följder visar att så många som 500 000 personer kan behöva psykiatrisk vård till följd av katastrofen.

Vår studie visar att sällskapsdjur har en viktig roll att spela i människors försök till återhämtning efter stora kriser, säger Dr Melissa Hunt vid University of Pennsylvania. Resultaten föreslår att myndigheter bör ta större hänsyn till människans hela livssituation, inklusive sällskapsdjur, när de evakuerar platser.

Människor har ofta en väldigt speciell relation till sitt sällskapsdjur. Denna relation är ett viktigt stöd vid hanteringen av svåra kriser, något som forskning bevisar i allt större utsträckning, säger Ulla Björnehammar, ordförande Manimalis.

 

Artikeln är skriven av MANIMALIS                 

Manimalis är en ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på enskilda människor och samhället.

Läs mer om Manimalis på www.manimalis.se

        

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder