Annons

Svansviftning till höger är en g

Svansviftning till höger är en glad hund

När husse eller matte kommer hem möter alltid en svansviftande hund vid dörren. Dessa svansviftningar signalerar glädje, men hundar viftar också på svansen av andra anledningar. Genom att filma och analysera hundars beteenden vid olika situationer har nu italienska forskare dragit slutsatsen att viftningar riktade åt höger från kroppen signalerar välbefinnande, medan svansviftningar som är mer riktade åt vänster kommunicerar negativa känslor.

Forskning på den mänskliga hjärnan har visat att det är vänster hjärnhalva som styr våra positiva känslor såsom kärlek och lugn medan den högra hjärnhalvan kontrollerar rädsla och ilska. Samtidigt styr vänster hjärnhalva funktioner i den högra delen av kroppen och tvärtom. Professor Giorgio Vallortigara vid

universitetet i Trieste samt Angelo Quaranta och Marcello Siniscalci vid universitet i Bari var intresserade av vilken del av hjärnan som styr hundars svansviftningar. För att kunna avgöra detta konstruerades en studie där hundar konfronterades med fem olika situationer samtidigt som de filmades ovanifrån. Filmerna analyserades genom att mäta svansviftningens vinkel från kroppen till höger och vänster.

Många ägare av sällskapsdjur anger relationen mellan dem och djuret som en av de viktigaste i hela sina liv. Genom att bättre förstå våra sällskapsdjurs känsloliv kan vi också umgås med dem på ett bättre sätt, säger Ulla Björnehammar, ordförande i Manimalis.

I studien ingick 30 helt vanliga hundar av olika raser i åldrarna ett till sex år. Hundarna fick vistas i en mindre inhägnad där de inte stördes av andra intryck. Därefter konfronterades hunden med en katt, en främmande människa, sin ägare samt till slut med en hund med dominant läggning. Den sista observationen gjordes när hunden lämnades helt ensam.

Resultaten visade att allra längst åt höger viftade svansen när ägaren kom in. Den viftning som skedde allra mest åt vänster var när konfrontationen med  den dominanta hunden ägde rum. När hunden lämnades ensam var svansviftningarna mest riktade åt vänster vilket tydde på att hunden ogillade att vara på en okänd plats utan sin ägare.

 

Artikeln är skriven av MANIMALIS

Manimalis är en ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på enskilda människor och samhället.

Läs mer om Manimalis på www.manimalis.se

        

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder