Användaravtalet

Kom ihåg att vi är inte ansvariga för införda artiklar eller inlägg.

Vi kan inte försäkra eller garantera artiklarnas eller inläggens korrekthet, ej heller om de �r fullständiga eller användbara.

Vi är inte ansvariga för innehållet i något meddelande. Meddelandena uttrycker författaren åsikter, inte nödvändigtvis Hundstundens.

Om någon användare anser att ett inlägg är olämpligt är det viktigt att vi, så fort som möjligt, blir kontaktade via e-post.

Vi har möjlighet att ta bort meddelanden som uppfattas stötande och kommer att göra vårt yttersta att göra det så fort som möjligt om vi tycker det är nödvändigt.

Du förbinder dig, genom att använda den här tjänsten att du inte kommer att använda Hundstunden för att posta inlägg eller artiklar som är medvetet felaktiga och/eller ärekränkande, okorrekta, smädliga, vulgära, hatiska, trakasserande, obscena, profana, sexuellt inriktade, hotande, inkräktande av personlig integritet, eller på något annat sätt emot någon lag.

Du förbinder dig att avstå från att posta något upphovsrättsskyddat material såvida det inte ägs av dig eller Hundstunden.

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder