BBC (Bulletin Board Code)

Knappen är SMFs standardtema och kan variera från forum till forum.

Kodnamn Knapp Kod Resultat Kommentarer
Fetstil Fetstil [b]fetstil[/b] fetstil *
Kursiv Kursiv [i]kursiv[/i] kursiv *
Understruket Understruket [u]understruket[/u] understruket *
Överstruket Överstruket [s]överstruket[/s] överstruket *
Självlysande Självlysande [glow=red,2,50]Självlysande[/glow]
självlysande
De tre attributen (t.ex. red, 2, 50) i 'glow'-taggen är färg, styrka och bredd.
Skugga Skugga [shadow=red,left]
skugga
[/shadow]
skugga
De två attributen (ex. red, left) i 'shadow'-taggen är färg och riktning. Dessa måste stå på engelska.
Rullande text Rullande text [move]rulla[/move] Fungerar inte med XHTML, men kan användas för bilder!
Färdigformatterad Text Färdigformatterad Text [pre]Simple
  Machines
    Forum[/pre]
Simple
 Machines
  Forum
bibehåller textformatteringen rak, i typsnitt monospace.
Vänsterjusterad Vänsterjusterad [left]vänsterjusterad[/left]

vänsterjusterad

*
Centrerad Centrerad [center]centrerad[/center] centrerad *
Högerjusterad Högerjusterad [right]högerjusterad[/right]

högerjusterad

*
Vänster-till-höger * [rtl]vänster till höger![/rtl]
vänster till höger!
Används vanligtvis om man vill skriva arabisk eller hebreisk text i ett svenskspråkigt inlägg.
Vänster-till-höger * [ltr]vänster till höger![/ltr]
vänster till höger!
Bra om man exempelvis vill skriva på svenska på ett arabiskt eller hebreiskt forum.
Horisontell linje Horisontell linje [hr]
*
Textstorlek * [size=10pt]textstorlek[/size] textstorlek *
Typsnitt * [font=Verdana]typsnitt[/font] typsnitt Tänk på att endast typsnitt som finns installerade på användarnas datorer fungerar!
Textfärg [color=Red]röd[/color] röd Välj en färg från rullgardinsmenyn.
Infoga Flash-animation Infoga Flash-animation [flash=200,200]
http://somesite/somefile.swf
[/flash]
http://somesite/somefile.swf Tänk på att om Flash är avstängt av forumadministratörerna kommer Flashfilen endast att visas som en länk, som visas här. De två attributen för 'flash'-taggen är höjd och bredd.
Infoga bild Infoga bild [img]
http://somesite/image.gif
[/img]
Fyll i höjd och bredd för att ändra storlek.
[img width=48 height=48]
http://somesite/image.gif
[/img]
Infoga länk Infoga länk [url]http://somesite/[/url] http://somesite/ Notera att 'url' taggen öppnar sig i ett nytt fönster, men du kan skriva en 'iurl' tagg, så öppnar det i samma fönster.
[url=http://somesite/]
länk
[/url]
beskrivande länk
Infoga e-post Infoga e-post [email]
someone@somesite
[/email]
someone@somesite *
Infoga FTP-länk Infoga FTP-länk [ftp]
ftp://somesite/somefile
[/ftp]
ftp://somesite/somefile *
[ftp=ftp://somesite/somefile]
länk
[/ftp]
länk
Infoga tabell Infoga tabell [table][/table] * Ingen meningsfull utmatning från endast 'table'-taggen.
Infoga tabellrad * [table][tr][/tr][/table] * Ingen meningsfull utmatning från endast 'table' och 'tr'-taggarna.
Infoga tabellkolumn * [table][tr][td]
innehåll
[/td][/tr][/table]
innehåll
Notera den rätta taggföljden, alltså 'table'-taggen innehåller 'tr'-taggen, som var och en innehåller lika många 'td'-taggar!
[table][tr][td]SMF[/td]
[td]Bulletin[/td][/tr]
[tr][td]Board[/td]
[td]Code[/td][/tr][/table]
SMF Bulletin
Board Code
Upphöjd text Upphöjd text [sup]upphöjd text[/sup] upphöjd text *
Nedsänkt täxt Nedsänkt täxt [sub]nedsänkt täxt[/sub] nedsänkt täxt *
Skrivmaskinsstil Skrivmaskinsstil [tt]skrivmaskinsstil[/tt] skrivmaskinsstil Typsnitt där varje tecken tar upp lika stor plats.
Infoga kod Infoga kod [code]<?php phpinfo(); ?>[/code]
Code:
<?php phpinfo(); ?>
Försök alltid bevara kodformateringen så att den inte krockar med BBC och/eller smileys!
Infoga citat Infoga citat [quote]citat[/quote]
Quote
citat
Lägg märke till det frivilliga attributet 'author' (författare).
[quote author=författare]quote[/quote]
Quote from: author
citat
Infoga lista Infoga lista [list]
[li]SMF[/li]
[li]YaBB SE[/li]
[/list]
 • SMF
 • YaBB SE
Du kan lägga till så många saker du vill, men varje sak måste ha rätt start- och sluttagg. Du kan även utforma punkterna på din lista med speciella start och sluttagg, men detta alternativ fungerar inte för tillfället i XHTML.
[list]
[o]cirkel
[O]cirkel
[0]cirkel
[*]disc
[@]disc
[+]fyrkant
[x]fyrkant
[#]fyrkant
[/list]
 • circle
 • cirkel
 • cirkel
 • disk
 • disk
 • fyrkant
 • fyrkant
 • fyrkant
Förkortning * [abbr=till exempel]t.ex.[/abbr] t.ex. Visar hela när du för musen över.
Akronym * [acronym=Simple Machines Forum]SMF[/acronym] SMF Visar hela när du för musen över.

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder