Ursprungsland:

Sverige

Rasgrupp, FCI-grupp:

6 - Drivande hundar samt sök- och spårhundar

FCI-nr:

Ej godkänd av FCI.
Gotlandsstövare
         

Redigera rasbeskrivning

Rasinformation Gotlandsstövare

Gotland har i minst tvåhundra år haft en egen jakthundras, en ganska liten gulbrun stövare med mer eller mindre vitt på tassar, bringa, hals, huvud och svans. Gotlandsstövaren är tillsammans med smålandsstövaren de äldsta av nu levande svenska stövarraser. Gotlandsstövaren är en lantras som inte är präglad av utställningsavel. Den var vanlig på gotländska bondgårdar fram till 1950-talet. Gotlandsstövaren är en mångsidig jakthund, bra på att jaga såväl hare som räv.

Under perioden 1920 - 1929 var gotlandsstövaren erkänd som egen ras av Svenska Kennelklubben. Därefter ville Kennelklubben minska antalet registrerade stövarraser och bestämde att gotlandsstövaren inte längre skulle vara en egen godkänd ras. Gotlandsstövare kunde sedan under några år registreras som gula smålandsstövare, sedan som gula hamiltonstövare. På de gotländska gårdarna fortsatte man dock att hålla fast vid sina gotlandsstövare utan att registrera dem, och rasen levde vidare, om än i minskande antal. I början av 1980-talet återstod endast ett 20-tal rastypiska hundar.

1988 bildades en intresseförening för rasen; Gotlandsstövareföreningen. Föreningen såg till att mönstring skedde av kvarvarande gotlandsstövare och 1990 erkände Svenska Kennelklubben åter gotlandsstövaren som egen ras. 2009 finns cirka 110 hundar i rasen, varav ett 30-tal på Gotland.

Riksdagen har beslutat att de svenska husdjursraserna ska bevaras. Dit hör gotlandsstövaren. Den måste också bevaras som en del av det gotländska kulturarvet tillsammans med de övriga gotländska husdjursraserna (gotlandsruss, gutefår, gotlandshöna och gotlandskanin).

Gotlandsstövaren är känd för sitt mjuka, vänliga lynne och den är därmed en utmärkt familjehund vid sidan av sina goda jaktegenskaper. Det är en frisk ras och gotlandsstövarna kan uppnå hög ålder.

Om du vill köpa gotlandsstövarevalp, har bilder eller uppgifter om rasen eller om du bara är intresserad av att veta mer om gotlandsstövare, så hör av dig till någon av Gotlandsstövareföreningens kontaktpersoner (se hemsida nedan).

Gotlandsstövareföreningen har ett 90-tal medlemmar (2009) och medlemsavgiften är 150 kr/år.
Hemsida: www.gotlands.stovare.se
E-post: gotlandsstovare@hotmail.com

Senast redigerad av:  admin

Visa ändringslogg

                                                                                                                Annons

------- Böcker -------

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder