Ursprungsland:

Storbritannien

Namn i ursprungslandet:

Pointer

Rasgrupp, FCI-grupp:

7 - Stående fågelhundar

FCI-nr:

1
Pointer
         

Redigera rasbeskrivning

BAKGRUND/ÄNDAMÅL
Pointern härstammar från spanska, franska och italienska korthåriga fågelhundar. Italienska målningar från 1400-talet visar bl a typiska pointrar. Förmodligen innehåller rasen även inslag av engelska, korthåriga s k setting spaniels. I samband med att man i England, under första delen av 1700-talet övergick från nätfångst av fågel till flyktskytte infann sig behovet av stående fågelhund, och därmed fick pointern spridning. Pointern kom att bli den besuttna överklassens speciella jakthund. Den berömde engelske uppfödaren William Arkwright, verksam i slutet av 1800- och början av 1900-talet, anses vara den moderna pointerns skapare. Pointern uppskattas i stora delar av världen för sina utomordentliga egenskaper som specialiserad, stående fågelhund.[/B]

Pointerns Mentalitet
Pointern är en jakthund vars huvudsakliga uppgift är att söka och finna hönsfågel. Den skall fatta stånd för kroppsvittring, på order resa viltet och efter skott på kommando apportera och avlämna fågeln till jägaren.

Den typiska pointerns vänliga och behagliga natur gör den också till en tillgiven och lojal familjemedlem.

Typiskt för rasen är att inomhus vara lugn och behaglig för att utomhus förvandlas till ett intensivt energiknippe.


SOCIALA EGENSKAPER

Beteende mot människor
Utåtriktad och glad med en utpräglad vilja att vara till lags. Attityden är oreserverad mot främmande människor.

Rädsla mot främmande är ett allvarligt fel.

Beteende mot andra hundar
Pointern har lätt för att umgås med andra hundar då den är vänlig och social. Vid lek är den mest road av springa och jaga eller att låta sig jagas.

En viss skillnad mellan hanhundars och tikars sätt vid möten med könsfränder är naturlig men överdrivet revirhävdande från hanhundens sida är otypiskt.

Aggressivitet är ett allvarligt fel.


JAKTLIGA EGENSKAPER

Söket
Söket skall ske i en friktionsfri och elegant galopp med högt buret huvud och en rörlig svans. Det skall vara energiskt, snabbt, lagom stort och med tydligt begär att finna fågel. Söket skall vara ett självständigt, regelbundet kryssök där hunden vänder rätt mot vinden.

Stånd
Ståndet, som är ett medfött beteende, skall vara stramt, intensivt med skarp markering av funnet vilt. Ståndet bör vara stående och med orörlig svans.

Beteende före och efter skott Avancering och resning skall ske villigt under förarens kontroll. I uppflog och skott skall hunden hålla sig lugn.

Vägran att avancera mot, eller resa vilt är ett allvarligt fel liksom skottberördhet.

Apportering
Viljan att apportera är oftast inte så starkt utpräglad som hos t.ex. retrievern. Däremot kan bytesmedvetenheten vara så pass utvecklad att pointern självmant apporterar. Oftast krävs dock en systematiskt genomförd lydnads-apporträning. Färdigutbildad är den en duktig apportör som skall söka och hämta dött eller skadskjutet vilt snabbt och effektivt och med ett mjukt grepp. Pointern skall kunna apportera både på land och i vatten.

Sekundering
Sekundering är ett medfött beteende som innebär att hunden fattar stånd inför synintrycket av en annan stående hund. Sekunderingsförmågan anses vara ett adelsmärke för en stående fågelhund.

Samarbetsförmåga
Det stora självständiga söket som eftersträvas kräver stor samarbetsvilja. Hunden skall även på långa håll kunna dirigeras med små medel. Den skall kombinera självständighet med en stark vilja att vara till lags.[B]

Senast redigerad av:  annaedv

Visa ändringslogg

                                                                                                                Annons

------- Böcker -------

Klicka här för fler böcker om Pointer...

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder