Ursprungsland:

Ryssland

Namn i ursprungslandet:

Samojedhund
Samojedskaja Sobaka

Rasgrupp, FCI-grupp:

5 - Spetsar och raser av urhundstyp

FCI-nr:

212
Samojedhund
         

Redigera rasbeskrivning

Samojeden är en gammal forntida hundras, en av de äldsta nu levande raserna med en anrik historia som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden, kanske 5.000 år eller mer. Dessa hundar härstammar från Nomadfolk i Sibirien och blev känd i västvärlden i slutet av 1800-talet, då ett mindre antal infördes till bland annat England och Norden. Nansen och andra polarforskare använde Samojedhundar som dragare vid sina forskningsresor. Ett fåtal ”expeditionshundar” överlevde och utgör grunden till den moderna aveln.

Samojedhunden är en hundras som har fått sitt namn efter samojedstammar i norra Ryssland och Sibirien. Samojedhund, även Samoiedskaïa Sabaka, kallas ibland Den leende hunden, på grund av sitt karakteristiska ansiktsuttryck.

I områdets södra delar användes vita, svart- och brunbrokiga hundar för att valla renar. I de nordliga delarna var hundarna rent vita och milda till temperamentet och användes som jakt- och slädhundar. Samojedhundarna levde nära sina ägare, de till och med sov i kåtorna och användes då som värmekälla.

Samojedhunden skall väga mellan 16-25 kg.

Den brittiska zoologen Ernest Kilburn Scott tillbringade tre månader bland samojedstammar år 1889. Vid återkomsten till England medförde han en brun hanvalp som hette Sabarka. Efter detta importerade han en cremefärgad tik som hette Whitey Petchora från områden väster om Uralbergen och en snövit hane kallad Musti, som kom från Sibirien.

Dessa få hundar, och de som forskningsexpeditionerna hämtade med sig, utgör grunden för samojedhunden i västvärlden. Den första rasstandarden fastställdes i Sveriga 1908 och i England 1909.


URSPRUNGSOMRÅDE

Nordvästra Sibiriens tundror, flod banker och kust områden. Framför allt stammar dessa hundars stamfäder från området kring OB- och Jenisej floden, där Selkuperna, Ostjak-samojederna och Ostjakerna hade/har sin hemvist.


URSPRUNGLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Jakthund i polara områden, man jagade framför allt vildren men också andra bytesdjur som förekom i den arktiska faunan, allt från ekorrar till isbjörnar. Tidigt kom också uppgiften som drag och frakthund. Samojedhundarna hjälpte till att dra slädar över den vidsträckta tundran och även båtar vid floderna. Som klövjedjur bar de packning vid tex. jakt och fiske samt under förflyttningar över tundran. Dessutom fungerade hundarna som sängvärmare under kalla nätter. På senare tid när tamrenen togs i bruk och renskötselen startade fick vissa av samojedfolkets hundar ytterligare en uppgift: de blev renvallare. Tamrenen började tas i bruk så sent som med början på 1600-talet och hos vissa samojedstammar så sent som på 1950-talet. I begynnelsen spelade förstås inte utseendet hos hunden någon roll , målet var en "arbetshund" Samojedfolket bestod av en mängd olika folkslag, nationer, kulturer och försörjningssätt. Lika många kulturer och försörjningssätt som förekom bland Samojedfolket, så förekom också lika många olika hundtyper. Jakt och drag funktionen hör ihop och kombinerades ofta vid jaktturer, samma hund användes som färdmedel ut till jaktmarkerna och sedan även som jakthund och slutligen som dragare hem från jaktturen. Renvallarna hölls ofta för sig, vilket berättar för oss att hundarna i sibirien inte nyttjades till alla olika användningsområden så som många hundböcker av idag vill få oss att tro. Polarforskarna hämtade sina hundar från de mer östligt levande samojed stammarna, Selkuperna och Ostjakerna. Majoriteten av ursprungshundarna kommer från Selkuperna/Ostijaksamojederna och Ostijakerna. Dessa folkslag höll sig mer med jakt och draghundar än renvallare. Det lilla inslaget av den renvallande varianten som förekom bland ursprungshundarna var mycket få, kanske en eller ett par stycken, så som Killburn Scotts Sabarka, men denna hund har inte haft någon betydande genetisk inverkan på dagens Samojedhund.


SAMOJEDEN IDAG

Med hjälp av moderna DNA-test 2004 bekräftades det att Samojedhunden är en av de endast 14 raser som ansågs uppvisa den minsta genetiska skillnaden från vargen. Samojedhunden kom att klassas som en av de ursprungliga raserna.

Tack vare omsorgsfulla uppfödarE är Samojedhunden fortfarande en enastående ras. Många av dagens Samojedhundar är väldigt lika de hundar som ursprungligen uppkommit i de polar regionerna för flera hundra till tusentals år sedan och som sedan kom att importerades från Sibirien, och det är just detta uppfödare av idag strävar efter, att bevara rasen så nära sitt ursprung som möjligt.

Dock är det enorma beståndet av registrerade Samojedhundar som idag finns utanför Sovjets gränser avkommor till en mycket liten ursprungsgrupp som och har försvagats genetiskt genom inavel vilket fått negativa konsekvenser för hundarnas genetiska variation och de för rasen så viktiga arbetsegenskaperna, samma öde som många andra registrerade så kallade renrasiga hundraser gått till mötes.

Men idag tillhör Samojedhunden Polarhundarna där målsättningen är att bevara dessa rasers egenskaper och särart som bland annat draghund. Stort arbete, tid, pengar och engagemang läggs ned av dagens duktiga och seriösa uppfödare. Det finns idag mycket välskrivna riktlinjer för hur aveln på Samojedhunden skall föras och detta är till stor hjälp för uppfödarna i deras arbete att bevara rasen mot sitt ursprung.

Samojeden uppskattas idag för sin skönhet, kamratskap, intelligens och stora arbetsvilja. Många människor hittar i sin Samojed en livskamrat och bästa vän, kamratskapet är grunden till en god relation med sin hund.

Så som historien berättar för oss förstår vi att dessa hundar behöver arbeta för att må bra och trivas, behoven måste tillfredsställas för att göra Samojeden lycklig. Samojeden är idag en POLAR-brukshund som lämpr sig för bl a: drag/slädhuns sporter, wight pulling, klövjning, viltspår, m.m. En Samojed i dragspåret och/eller på fjället är en Samojed i sitt rätta element!

Samojeden täcker hela spektrumet från hårt arbetande slädhund till familjehund. Men enbart som sällskapshund eller utställningshund torde den inte trivas om den inte får utlopp för sin energi i form av gott om motion och att den tillförs någon form av berikning.

Idag har Samojeden kommit att spridas till de flesta länder världen runt, även om den i många länder fortfarande är en ganska ny hundras. Och fortfarande står Engelsmännen för en stor del av spridningen av rasen ner på kontinenten och till resten av världen, även USA och Kanada är stora exportörer världen runt, så även Sverige och andra länder exporterar många hundar världen runt

Senast redigerad av:  samojeden

Visa ändringslogg

                                                                                                                Annons

------- Böcker -------

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder