Rumsren - Hur ofta hundar kissar/bajsar

Hanhund markerar

Vid åtta veckors ålder kissar valpen ungefär en gång i timman under dagen. Nattetid handlar det om varje eller varannan timma. Bajsar gör valpen ungefär fyra gånger per dygn.

Vid 6 månaders ålder bajsar hundar 1-2 gånger om dagen och urinerar 3-4 gånger dagligen.
Tikar kan behöva kissa/bajsa oftare.

Observera att dessa siffror är vad som kan anses vara normalt. Stora individuella skillnader förekommer.

Hur ofta hunden behöver rastas kan variera hos individen över tiden också, beroende på hälsa, ålder, om hunden löper etc. Hur ofta hunden behöver göra ifrån sig påverkas också mycket av vad för foder den får.

Enligt jordbruksverkets regler skall en hund rastas minst var sjätte timma under dagtid. Äldre hundar och valpar skall rastas oftare.

Tänk på att hundar inte enbart kissar och bajsar p.g.a sina fysiska behov. Deras urin och avföring har en individuell doft och används också för att kommunicera med andra hundar. Hundar använder urin och avföring för markera utkanterna på sitt revir.

         

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder