Inkontinens - Slutningsmuskulaturen är förslappad

Inkontinens innebär att hunden läcker urin utan att den kan förhindra det och skall bedömas av veterinär. Det skall inte förväxlas med andra medicinska orsaker.

Äldre hund

En vanlig orsak till inkontinens är att slutningsmusklerna som kontrollerar urintömningen är förslappade och därför inte alltid klarar av att hålla tillbaka urinen. Detta kallas för USMI (Urethral Sphincter Mechanism Inkompetence). Problemet kan drabba båda könen, men är vanligast bland tikar.
Ofta är det gamla hundar som drabbas men USMI förekommer även bland yngre hundar.
Hundgrupper som lider större risk att drabbas av problemet är: Kastrerade hundar, Stora raser och Överviktiga hundar.

Symtom

Ofta läcker urin ut när hunden ligger och sover. När hunden sedan reser sig upp kan man se små fläckar av urin i hundbädden. Urinen kan också läcka ut både när hunden går och när den sitter ner.

Kastrerade hanhundar

Hos hanhundar produceras könshormonet testosteron i testiklarna. Man tror att testosteronet har en viktig del i att behålla spänsten i de slutningsmuskler som kontrollerar urintömningen. Vid kastreringen tas testiklarna bort och hormonet hos hunden minskar. Visserligen fortsätter en del produktion av testosteron i binjurarna men bristen på hormonet kan göra att musklerna runt blåshalsen blir förslappade. Man tror att det endast är den glatta muskulaturen som påverkas och att de viljestyrda musklerna ofta är opåverkade. Detta gör att den kastrerade hunden som drabbats av inkontinens oftast endast är inkontinent under vila.

Risken för hanhundar att drabbas av inkontinens efter en kirurgisk kastration är mellan 0,8% och 2%. Inkontinensen kan komma direkt efter ingreppet och upp till 18 månader senare.
Samtidigt kan nämnas att vid en svensk studie kastrerades 153 hanhundar. 11 av dessa fick problem med inkontinens. De flesta av dessa hundar blev hjälpta av medicinering.
Risken för inkontinens är större hos hundar som kastreras när de är yngre än tre månader.

Kastrerade tikar

Hos tikar produceras könshormonet östrogen i äggstockarna. Man tror att östrogenet har en viktig del i att behålla spänsten i de slutningsmuskler som kontrollerar urintömningen. Vid kastreringen tas äggstockarna bort och hormonet hos hunden minskar. Visserligen fortsätter en del produktion av östrogen i binjurarna men bristen på hormonet kan göra att musklerna runt blåshalsen blir förslappade. Man tror att det endast är den glatta muskulaturen som påverkas och att de viljestyrda musklerna ofta är opåverkade. Detta gör att den kastrerade hunden som drabbats av inkontinens oftast endast är inkontinent under vila.

Förekomst av inkontinens är 0-1% hos okastrerade tikar. Bland kastrerade tikar drabbas upp till 20% av inkontinens.
Inkontinensen kan utvecklas direkt efter kastreringen och upp till 15 år senare. Vanligast är dock att den upptäcks inom 3 år efter operationen.
Östrogen-medicinering hjälper i 65% av fallen.
Stora raser löper större risk att drabbas än små raser. Man har även sett att kuperade hundar oftare drabbas av inkontinens. Även vikten hos hundar spelar roll. Hundar på över 20kg löper större risk (upp till 30%) att bli inkontinenta efter kastration jämfört med lättare hundar där risken är mindre än 10%.
Risken för inkontinens är större hos hundar som kastreras när de är yngre än tre månader.

Behandling

  1. Medicinering
  2. Inkontinens på grund av USMI (förslappad slutningsmuskulatur) kan ofta framgångsrikt medicineras. Medicin kan vara hormonpreparat men även andra mediciner finns.

  3. Banta överviktig hund
  4. Även om hunden medicineras mot problemen så blir effekten bättre när hunden är normalviktig.

  5. Lite tips
  6. Skaffa lite plastad frotté att ha på hundbädden. Tikskydd, skvättskydd eller blöja kan också vara hjälpmedel.

         

                                                                                                                Annons

Källa: Houpt, K (2002) BSAVA Manual of Canine and Feline Behavoural Medicine
http://www.buzzle.com/articles/urinary-incontinence-in-dogs.html
http://stud.epsilon.slu.se/1232/1/sandstrom_i_100527.pdf
http://stud.epsilon.slu.se/1241/1/ullgren_e_osterberg_j_100528.pdf
http://www.fraga-veterinaren.se/hund-som-kissar-och-bajsar-inne/

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder