Rumsrenhet - Rädsla för att kissa/bajsa ute

Om man har problem med att hunden inte är rumsren kan det bero på att hunden är rädd utomhus. Det kan handla om skrämmande ljud eller något den ser. Hunden vill i sådana fall in så fort som möjligt och då kommer 'olyckorna' att hända inomhus.

                                                                                                                Annons

Äldre hund

Exempel på en skrämmande miljöer kan vara att grannhunden är aggressiv eller högljuda maskiner. Det kan också handla om att hunden känner sig otrygg med främlingar, trafiken eller att det är en öppen miljö.

Är hunden otrygg visar den kroppsliga tecken på rädsla som ex. att den är okontaktbar, skakar eller kryper ihop.

Rädslan kan också visa sig som aggression mot andra hundar och människor. Hunden skäller och gör utfall. Svansen kommer sällan högre upp än rygghöjd.

Om hunden är rädd ute, gå till en plats där hunden känner sig lugnare. Om du brukar släppa ut hunden ensam i trädgården för att rasta den kan det hjälpa om du följer med ut.

Man kan träna hunden till att klara av de skrämmande miljöerna bättre: Man lär hunden sitta och ligga i olika situationer. Och när hunden slappnar av blir den belönad. Det är alltså en avslappningsövning och ingen lydnadsövning. Under tiden undviker man det som hunden uppfattar som skrämmande. Om exempelvis hunden är rädd för främmande människor, kan man promenera med hunden där hunden bara ser människor på avstånd. När hunden blir ängslig eller rädd (öronen läggs bakåt, darrar, stelnar till) låter du hunden sitta och slappna av. Belöna! Kan inte hunden slappna av - vänd om och ta med dig hunden bort från det som skrämmer den. Om hunden gör utfall och är svår att hålla i koppel kan en nosgrimma vara ett bra hjälpmedel. Genom att träna på detta vis kommer hunden förhoppningsvis att vänja sig med främmande människor. Ta små steg i taget och räkna med att det kan ta tid.

Källa: Houpt, K (2002) BSAVA Manual of Canine and Feline Behavoural Medicine
Karen L. Overall, Clinical Behavioural Medicine for Small Animals.

         

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder