Problem med rumsrenhet - Hunden rastas inte i tid

Om man har problem med att hunden inte är rumsren kan det bero på att hunden inte blir rastad tillräckligt ofta.

                                                                                                                Annons

Hund som vill ut

Hundar behöver rastas. Hur ofta är individuellt för varje hund men här kan du läsa om hur ofta en hund kissar/bajsar normalt sett.

Enligt jordbruksverkets regler skall en hund rastas minst var sjätte timma under dagtid. Äldre hundar och valpar skall rastas oftare.

Om du inte är hemma när hunden bajsar/kissar inne kan det antingen bero på separationsångest men också att hunden helt enkelt inte hade möjlighet att komma ut när den behövde.

Visar hunden tecken på att den behöver gå ut när du är hemma? Om inte, kanske du kan studera hunden lite extra hur den beter sig innan 'olyckorna' sker. Många hundar börjar nosa runt innan de ska göra i från sig. Lyckas du inte hitta några tecken får du använda dig av klockan och rasta hunden oftare. Lär dig din hunds behov och rasta hunden därefter.

Ge maten på bestämda tider så kommer hunden också att bajsa ungefär vid samma tidpunkt varje dag. Brukar hunden bajsa på natten så kan du ge maten vid en annan tidpunkt på dagen. Prova dig fram.

         

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder