Vanliga misstag vid rumsrenhetsträningen

Valp som snart är rumsren

Om hunden inte blir rumsren kan det bero på felaktig inlärning. Här finns några exempel på vanliga misstag.

Om hunden blir bestraffad i samband med att den kissar eller bajsar inne kommer den att undvika att uträtta sina behov i närheten av ägaren, även när hunden rastas utomhus. Det ökar risken för att hunden kommer att förorena då den inte är i närheten av ägaren, inomhus.

Ägaren släpper ut hunden för att göra sina behov. Hunden får beröm och en godbit då den kommer tillbaka. Risken med detta är att hunden kommer att lära sig att snabbt återvända till huset, utan att ha gjort sina behov, för att få belöningen så snabbt som möjligt. Då kommer hunden istället att göra ifrån sig inomhus.

Ägaren låter hunden gå lös ensam ute för att den skall uträtta sina ärenden där. Samma ägare bestraffar hunden om det sker olyckor inne. Hunden kommer att associera avföring/urin i samband med ägaren som något otrevligt, och kommer därför inte att göra några behov så länge ägaren är i närheten. Här är risken mycket stor att hunden istället kommer att göra sina behov på en undanskymd plats inomhus.

Om ägaren alltid går in med hunden efter att den kissat/bajsat kommer hunden snart att lära sig detta, och hålla sig för att förlänga utevistelsen så länge som möjligt. Hunden kommer sedan att uträtta sina behov inomhus, eftersom den inte gjorde sina ärenden medan den var ute.

         

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder