Medicinska orsaker till att hunden bajsar inne

Trött hund

Om hunden har problem med att vara rumsren måste man låta veterinärundersöka hunden! Hunden kan vara sjuk och att den inte är rumsren kan vara symptom på flera olika sjukdomar. Låt en veterinär undersöka hunden. Är det är ett medicinskt problem måste det behandlas.

Här är några exempel på åkommor som kan orsaka att hunden inte är rumsren.

Oftare och bråttom

Om hunden bajsar oftare än normalt och har bråttom när det väl är dags kan det bero på kolit - grovtarmsinflammation. Avföringen är då ofta slemmig och ibland med inslag av rött blod. Det kan vara svårt för hunden att kontrollera var den skall göra i från sig eftersom behovet kan komma mycket snabbt.

Diarré

Om hunden har diarré eller är lös i magen är det svårt för hunden att kontrollera var den skall göra i från sig då behovet kommer mycket snabbt.

Smärta

Om det gör ont när hunden bajsar kommer hunden att hålla sig så länge det går. Hunden kanske inte bajsar under rastningen men senare när den inte kan hålla emot längre händer 'olyckan' inne. Orsaken kan ex. vara analsäcksinflamation.

Förstoppning

Om hunden är förstoppad lyckas den kanske inte bajsa under rastningen. När hunden väl lyckas bajsa är den inomhus.

Inkontinens

Hunden läcker avföring utan att den kan förhindra det. Om hunden har diarré eller slemig avföring bajsar den antagligen också okontrollerat men då rör det sig om ett annat medicinskt problem.
Inkontinensen kan ha neurologiska orsaker. Om hunden fått en ryggskada kan nerver blivit skadade så att det inte går att kontrollera avföringen.
Om hunden har haft problem redan som valp kan det bero på en missbildning.

Sjukdomar i rörelseorganen

Hunden kan ha svårigheter att bajsa på grund av smärta i rörelseorganen. Det kan också göra extra ont då den skall huka sig. Hunden kommer då att undvika att bajsa så länge det går och när den väl bajsar så kanske hunden befinner sig inomus.

Demens

Demens hos hunden kan orsaka att den börjar bajsa inomhus.

         

                                                                                                                Annons

Källa: Houpt, K (2002) BSAVA Manual of Canine and Feline Behavoural Medicine

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder