Medicinska orsaker till att hunden kissar inne

Trött hund

Om hunden har problem med att vara rumsren måste man låta veterinärundersöka hunden! Hunden kan vara sjuk och att den inte är rumsren kan vara symptom på flera olika sjukdomar. Låt en veterinär undersöka hunden. Är det är ett medicinskt problem måste det behandlas.

Här är några exempel på åkommor som kan orsaka att hunden inte är rumsren.

Onormalt stor produktion av urin

Om hunden kissar större mängder när den urinerar (tömmer hela blåsan) och gör detta oftare än normalt kan det handla om flera olika sjukdomar. Hunden dricker också stora mängder vatten.

Behov av att kissa onormalt ofta

Hunden urinerar små mängder åt gången och tömmer inte hela blåsan.

Inkontinens

Hunden urinerar små mängder åt gången utan att den kan förhindra det.

Sjukdomar i rörelseorganen

Hunden har svårigheter att urinera på grund av smärta. Det kan göra ont när den går eller hukar sig ner. Hunden kommer att undvika att kissa så länge som möjligt och gör kanske inget vid rastningen. Den kissar istället när den inte kan hålla sig längre och då råkar det hända inomhus.

         

                                                                                                                Annons

Källa: Houpt, K (2002) BSAVA Manual of Canine and Feline Behavoural Medicine
http://www.vetmed.wsu.edu/cliented/incont.aspx

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder