Problem med rumsrenhet - Underkastelsebeteende

Tax tittar försiktigt

Hundar som kissar inne i närheten av människor eller hundar kan göra detta för att visa underkastelse.

Hundar visar underkastelse genom att krypa ihop och dra in svansen mellan benen. De kan också lägga sig ner på rygg. För att signalera ännu mer underkastelse kan hunden kissa samtidigt. Detta är ett helt naturligt beteende hos hundar och på så vis kan den signalera till andra hundar (och människor) att de är undergivna.

Det sämsta man kan göra i sådana här situationer är att straffa hunden. Hunden kommer då att uppfatta situationen som ännu hotfullare än tidigare och kommer då att förstärka sitt underkastelsebeteende för att inte bli straffad.

Lösningen är istället att inte reagera på urineringen och istället försöka stärka hundens förtroende för människan.

Beteendet uppstår ofta när man hälsar på hunden eller klappar den. Det kan också hända då hunden skall göra något som den uppfattar som hotfullt - exempelvis vid kloklippning.

Män kan oftare utlösa underkastelsebeteendet p.g.a att de ofta är större och har djupare röst och då uppfattas som mer dominanta av hunden.

         

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder