Testa varför din hund kissar/bajsar inomhus

Genom att besvara frågorna nedanför kan du få fram den troligaste orsaken varför din hund förorenar inomhus.

Detta test utgår från att hunden är frisk. För att avgöra det behöver hunden veterinärundersökas.

Veterinärundersökningen visar att det finns ett medicinskt problem

Veterinärundersökningen visar att hunden är frisk - eller -
Jag vill göra testet ändå


         

                                                                                                                Annons

© Hundstunden - Kontakta oss för Annonsering, Information eller Synpunkter

Tack till Stock.xchng för fria bilder